—

художник Иван Пенков

Декоративен паун

ЗА КАРТИНАТА

Картината е рисувана през 1921 година с темперни бои върху платно. Тя е малка по размери: височина 37 см. и широчина 42 см.

ХУДОЖНИК: ИВАН ПЕНКОВ

 —

Декоративен паун

ЗА КАРТИНАТА

Картината е рисувана през 1921 година с темперни бои върху платно. Тя е малка по размери: височина 37 см. и широчина 42 см.

Иван Пенков

Кой е …

Кой е художникът и какво знаем за него?
Иван Пенков е роден в град Казанлък през 1897 година. Още докато учи в рисувалното училище в София, а по-късно и в Мюнхен, Германия той се насочва към живописта и декоративните и приложни изкуства. Работи като художник в Народния театър в София и преподава сценография – майсторството да се оформя театралната сцена чрез декори, костюми и театрално осветление. Рисува и много живописни картини свързани с българския фолклор и традиция. Затова Иван Пенков в своята творба “Декоративен паун” решава да изобрази крилото на птицата подобно на българска традиционна тъкан, а фонът около нея напомня изкуството на мозайката или витража.

Иван Пенков

още

Обърнете внимание на детайлите

  • На птицата и дали наистина прилича на красив цветен паун, какъвто веднага можем да си представим? Как е нарисувана тя и къде е разположена? Художникът не е изобразил нейната разперена като ветрило опашка, защото полето в средата зад нея напомня опашка на паун, но нарисувана като различни цветни декоративни елементи.
  • На главата на птицата, която се слива с цветния декоративен фон зад нея, като по този начин може да ги възприемем като едно цяло. Иван Пенков е разделил картината на три полета, като е оставил само централното ярко, а от двете страни фона е тъмен.
  • На пространството и какви цветове е използвал художника? Обърнете внимание на това как са подредени отделните елементи в него и се оставете на вашето въображение и фантазия.

Детайли

Стил

Какво знаем за декоративното българско изкуство?

Художниците, които творят през 20-те, 30-те и 40-те години на 20 век, често избират да рисуват по-декоративно за да покажат, че това може да бъде израз на модерното в изкуството. Сред тях са автори като Иван Пенков, Иван Милев и др. Неслучайно през тези години се заражда едно от водещите художествени движения “Родно изкуство”. Българските традиции, народните приказки, песни, поверия, възрожденските къщи, шевици, и черги са извор на вдъхновение и съвременно мислене за творците близки на това движение. Дори иконите, ръкописната книга, църквите и манастирите могат да се видят в техните картини. Художниците модернисти често включват в своите живописни произведения мотиви или елементи, които напомнят някои видове декоративни изкуства.

Декоративно изкуство

Декоративното изкуство служи за украса на битови предмети, малки фигури и сгради. Включва керамика, стъклописи, мозайка, мебели, бижута, мода, различни форми на текстилно изкуство, стъклени изделия и други. При него от значение е орнамента, а мотивите са изчистени от излишни детайли и преобладават както геометрични елементи, така и изображения на растения, животни и хора. Затова в декоративното изкуство композицията е условна, липсва усещане за пространство, формите имат ясни контури, а цветовете често са ярки, наситени и чисти.

още

Пенчо Балкански

Свали албум
През 1979 година художникът Пенчо Балкански, 58 години по-късно, избира декоративния подход подобно на художниците от “Родно изкуство”. Картината “Пред празник” е рисувана с маслени бои върху платно и размери: височина 55 см. и широчина 38 см. На нея виждаме три жени, които се подготвят за празнично събитие. Облечени са в национални костюми, имат забрадки на главите и държат традиционни тъкани в ръце. Всяка една от тях е завладяна от домакинските дейности в стая с тераса и гледка към планината. Всичко изглежда някак нереално, няма излишни подробности и детайли, а фигурите са като изрязани и сякаш поставени на платното. Но, това не ни пречи да усетим историческото време и магията на българската традиция.
КЪМ ВСИЧКИ КАРТИНИ